Навигацията е електронно устройство, което комуникира със системата за приемане и предаване на общия комплекс от топогеодезически, координатни и сателитни референтни номера, за да определи местоположението ви на нашата планета.

Модерните системи навигация за кола са навигационно оборудване, което използва телеметрични данни и информация, получена от американски сателити, стартирани по програмата на Министерството на отбраната на САЩ. Тази глобална информационна мрежа дава възможност да се установи местоположението, скоростта и редица други физически характеристики на обекти на територията на Земята и околоземното пространство.

Всяка навигация се състои от хардуер и софтуер. Хардуерната част е комплекс от електронни устройства, които позволяват да се използва по предназначение. Състои се от:

- процесор, който определя функционалността на целия комплекс, който трансформира сигнала от спътника и дава точността на координатите на желания обект;

- антенно-генераторен блок, ориентиран към сателитните работни честоти;

- монитор за визуално показване на получените данни;

- памет с произволен достъп, която контролира скоростта на предаване на информация;

- BIOS, организиращ взаимодействието на двете части на устройството;

- вградена флаш памет, използвана за съхранение на операционни системи, софтуер и потребителски данни;

- други допълнителни елементи (радиочестотен приемник, GPRS модул, Bluetooth и т.н.), наличността на тези опции зависи от модела на конкретно устройство;

- външни интерфейси - мрежови конектори, слушалки, слотове за сервизни карти, наличността на тези опции зависи от модела на конкретно устройство.


Софтуерната част е комплекс от електронни програми, които ви позволяват да използвате навигацията по предназначение. Състои се от:

- собствена операционна система, главно Windows CE;

- софтуерна обвивка, която създава комфортни условия за работата на софтуера за навигация и правилното му стартиране;

- специални навигационни програми;

- допълнителни програми - мултимедия, игри и др.


В някои устройства могат да се комбинират редица софтуерни елементи.

В онлайн магазин БгАуто ще намерите богато разнообразие от модели навигация за кола, а нашите консултанти ще ви помогнат с правилния избор.