Навигационната система изчислява правилния маршрут до избраната дестинация и ръководи превозното средство, като използва подходящи указания за посоката. За да се изпълни тази задача, в края на 70-те години започва търсенето на решения. Едва в средата на 90-те на пазара се появяват първите използваеми навигационни системи, чиито препоръки за шофиране са ясни, надеждни и подкрепени от добра картография. Броят на навигационните системи нарасна значително оттогава. В същото време обхватът им включва както прости устройства, които комбинират радио функции и навигация в един корпус, така и системи, които са напълно интегрирани във функциите на автомобила и заедно с указанията относно посоката на движение предлагат подробно картографиране и обширна допълнителна информация, различни телематични функции, като например предаване на координати на местоположението при автоматично спешно повикване или могат да бъдат контролирани чрез гласови команди. Богат избор от различни навигации можете да намерите при нас онлайн магазин БгАуто.


Навигация за кола - позициониране и изчисляване на маршрута

Основното условие за изчисляване на маршрута на движение и насочване към целта, на първо място, е определянето на вашето собствено местоположение. Това става с помощта на Глобалната система за позициониране (GPS = Глобална система за позициониране). В този случай говорим за 24 спътника, които са на разстояние от прибл. 20 200 км от Земята и се въртят около нея на шест орбити. 

Позиционирането на автомобила се основава на различното време на разпространение на сигнала от отделни спътници към приемника. От тези сигнали може да се изчисли позиция. Цялата GPS система се основава на точни часови сигнали и по този начин на точен часовник.

За гражданска употреба (GPS системата първоначално се използваше само за военни цели), точността първоначално беше приблизително 100 m по хоризонталната ос, прибл. 150 m по вертикалната ос и прибл. 0,3 милисекунди отклонение във времето. Днес и за граждански приложения се използват сигнали, които осигуряват точност ± 10 m.

Въз основа на вашите собствени данни за местоположението и дестинацията, въведена от водача, автомобилната навигация изчислява маршрута за шофиране. В този случай компютърът използва CD-ROM или по-често DVD и твърд диск, на който пътните карти и много допълнителна информация се съхраняват в цифров вид. Координатите на местоположението се преобразуват в позиция на картата и след това векторите се добавят към различните пътища, докато се достигне желаната дестинация. Изчислението се извършва за няколко секунди. След това системата може да издаде подходящи препоръки относно посоката на движение за насочване към дестинацията.