Предпоставка модерната навигация за кола да ви заведе до планираната дестинация е водачът да е въвел дестинацията. За да направите това, изберете елемента „Въвеждане на дестинация“ в менюто за навигация и след това въведете дестинацията. Предпоставка за въвеждане на дестинация е навигационната система да има достъп до съответния CD / DVD, на който се намира дестинацията. Целевото въвеждане може да се извърши и с помощта на прицел на мащабираща карта.

Освен това въвеждането на дестинация може да се извърши чрез посочване на информация за дестинацията, отделни точки на интерес (POI), запазени адреси, връщане към първоначалната дестинация и т.н.

След въвеждане на дестинацията и потвърждаване на маршрута се изчислява маршрутът, който в зависимост от разстоянието и мощността на компютъра може да продължи от няколко секунди до една минута. Маршрутът се изчислява въз основа на маршрута, избран от водача. Критериите за маршрут и изчисления ще бъдат променени само когато водачът направи нов избор на маршрут.

След като маршрутът до дестинацията бъде изчислен, насочването към дестинацията се извършва с гласови подкани, стрелки и, ако има такива, допълнително с помощта на показване на умалени карти. Когато картата се показва, можете да промените мащаба и посоката на картата (на север или по посока на движение). Маршрутът е показан на картата и може да бъде изваден отново и от списъка с маршрути.

По правило при активно проследяване по маршрута се дава информация и за останалата част от маршрута до целта и очакваното време на пристигане. В случай на отклонения от изчисления маршрут се извършва ново изчисление.

Възможно е да се наложи ново изчисление въз основа на отчетите за трафика, ако навигационната система е оборудвана с така нареченото динамично насочване по маршрута. Ако смущенията в движението се отнасят до изчисления маршрут, водачът се информира за местоположението на смущенията, продължителността и очакваното време на закъснение. Това е една изключително полезна функция на модерните навигации за автомобили. Компетентните консултанти в магазин БгАуто могат да помогнат с избора на подходящата навигация за кола.